LED-lampor

LED-lampor jämfört med lågenergilampor. Varför lägga ett par hundra på en LED-lampa när man får samma funktion mycket billigare från en lågenergilampa?

Miljöargumentet, kan det öppna plånboken? Det finns dom som resonerar kring energiförbrukning, miljögifter och hur det vi producerar kan återvinnas, och är beredda att betala extra för ett bättre alternativ. Se exempelvis på ekologisk mat. Många tar sig den extra kostnaden för att få en bättre produkt med sig hem.

Detsamma gäller för LED-lampor. I jämförelse med lågenergilampan har LED-lampan inget kvicksilverinnehåll som kräver särskild omsorg vid hantering och återvinning. LED-lampor = mindre miljöbelastning.

LED-lampor drar ytterligare lite mindre energi än lågenergilampor. En liten skillnad, men ändå. LED-lampor = mindre miljöbelastning.

LED-lampor uppskattade livslängd förkortas inte även om den tänds och släcks ofta. Som på en toalett. Lågenergilampors livslängd förkortas av att tändas ofta. LED-lampors livslängd är oftast minst dubbelt och ofta fyrdubbelt så lång som den för lågenergilamporna. 20-30 000 timmar är inget ovanligt för LED-lampor. 

Utan att gå in på LED-lampors andra kvalitéer räcker ändå miljöargumetet långt. Även om det inte är vad de flesta av oss grundar vårt inköpsbeslut på. Dom måste ju vara bra ljuskällor också. Lika bra som det man redan är van vid. Miljöargumentet är ändå ett bra argument. Mindre miljöbelastning -ett långsiktigt bra argument.

27 okt 2012